CODA Oslo International Dance Festival

CODA har som formål å styrke dansekunsten i Norge ved å presentere et mangfold innenfor nasjonal og internasjonal samtidsdans gjennom en dansefestival på høyt kunstnerisk nivå.

Festivalen ønsker å bidra til utviklingen av norsk dans gjennom forestillinger, kursvirksomhet, workshops, seminarer og arrangementer, og skal rette søkelyset mot Oslo og Norge som internasjonal arena for samtidsdans.

CODA Oslo International Dance Festival ble opprettet som en stiftelse våren 2001 og arrangerte sin første festival høsten 2002. Fra 2005 gikk festivalen over til en biennale.

Den ellevte festivalen fant sted 17. - 28. oktober. Her et tilbakeblikk i videoen under om CODA 2017 med intervju av Lise Nordal - kunstnerisk ledelse CODA 2017, Eckhard Thiemann - associate artistic curator CODA 2017 og Stine Nilsen - festivaldirektør og kunstnerisk leder i CODA.